Alexander modtager betalinger per episode af Ravnens fortællinger